Chưa 30 thì cứ yêu đi, đừng vội cưới Chưa 30 thì cứ yêu đi, đừng vội cưới
Nắng rồi sẽ có mưa, mưa nhiều rồi nắng cũng sẽ hửng, chồng không lấy năm 25, 27 thì cứ để đến 30 có sao chứ thanh xuân đã qua đi rồi thì chẳng thể trở lại. Nếu [...]